filmový materiál

Stavanie múru

Film uvádza spôsob použitia systému blokov.

Krátky film uvádzajúci spôsob použitia aj realizácie oporného múru z betónových blokov vyrábaných našou firmou.

Plnenia a elementy

Prezentácia naších plnení aj elementov systému.

Materiál uvádzajúci vybraté plnenia tvoriace príklad možného použitia našej systémovej ponuky. Sada je doplnená fotografiami betónových elementov obidvoch ponukaných systémov.