PONUKA

Výrobok

  • Betón Blok Systém je kompletná sada betónowych elementov s určenými parametrmi, tvoriaca jednoliatu a súdržnú koncepciu realizácie stavebných investícií slobodným ukladaním elementov jeden na druhý.
  • Vhodný tvar, veľká vlastná hmotnosť aj použitá koncepcia stavania nevyžaduje dodatočné montážné práce.
  • Základné vlastnosti systému betónových blokov to rýchla realizácia, neveľké požiadavky týkajúce sa podkladu, jednoduchá montáž, veľká trvanlivosť a odolnosť proti mechanickým poškodeniam aj možnosť rozložiť a opakovane zložiť podľa nového projektu.

Použitie

  • Vyrábané systemové betónové bloky umožňujú ukladanie: stien výrobno-skladoých hál, oporných múrov, boxov a ohrád kompostárne, skladov sypkého materiálu, stavbu solídneho oplotenia a ochrán chrániacich citlivé elementy iných konštrukcií aj realizáciu mnohých iných stavebných projektov.
  • Primerane zvolená veľkosť jednotlivých elementov dovoľuje prispôsobiť vhodný spôsob stavania ku každej projektovanej stavebnej realizácie
  • Proces stavania stavebných zariadení Betón Blok Systém je veľmi rýchly a dovoľuje značne urychliť uskutočňované stavebné práce.

Naša ponuka

  • Betón Blok Systém je výrobok vyskúšaný v mnohých plneniach uskutočnených na území celého štátu. Ponuka firmy sa vzťahuje na celý proces realizácie objednávky; prispôsobenie projektu k možnostiam systému, výrobu blokov, dodávku aj ich montáž.
  • Záujemcom, ktorí chcú uladať elementy, zabezpečujeme primeranú technickú podporu.
  • Systémovú ponuku doplňuje dodatočný bohatý balík vzťahujúci sa, podľa projektu, na montáž dodatočných elementov ako kovové konštrukcie, strechy, brány a iné podľa potrieb.