Katalóg systémových elementov

Dve samostatné sady betónových elementov, ktorých základom je iná bázová hodnota - tvoria súdržnú ponuku dovoľujúcu ukladať ľubovoľné rady betónových konštrukcií so zadanými parametrmi.

Systém BBS600

so základom s veľkosťou 300/500

Základná montážná sada s mnohými dodatočnými telesami rozšírujúcimi funkčnosť vykonávaných konštrukcií. Veľkosť: výška 500 mm; šírka elementov 600 a 900 mm; dĺžka od 300 x n - max. 1800 mm.

Systém BBS800

so základom s veľkosťou 400/400

Doplňujúca sada naväzujúca na obdobné systémy blokov. Veľkosť: výška 400 mm; šírka elementov 800 mm; dĺžka od 400 x n - max. 1600 mm.