Galéria naších plnení

haly a uzavreté objekty

uzavreté objekty, sklady, haly

Betónové elementy typ lego sú dokonalé na stavanie skladov a výrobných zariadení so solídnou a trvalou konštrukciou stien, krytých ľahkými strešnými konštrukciami z nepremokavej celtoviny.

skládky

skládky odpadu, uhoľné sklady a iné

Z betónových blokov sa ukladá solídne betónové múry, oplotenia plôch okolo skladov, ohrady a boxy kompostárne, kompletné konštrukcie skladov sypkého materiálu.

múry a oplotenia

múry, oplotenia, ochrany konštrukcií

Systémové betónové elementy možú tvoriť solídne a masívne ohrady plôh, skladov a iných miest vyžadujúcich trvalé zabezpečenie.