Haly - ohodnotenie on line

plocha m2 :
1000.00

cena m2 (pln) :
253.00

1

Dĺžka

60 m

8,4m 130,2m

2

Šírka

18 m

8,4m 25.2m

3

Výška stien

4.0 m

0,5m 5m

4

Množstvo priečok

0 szt

0 6

5

Množstvo dverí

1 szt

0 10

6

Množstvo brán

1 szt

0 10

0

Snehová zóna

0 strefa

0 3

Ohodnotenie obsahuje celkové náklady materiálu: steny, dvere, brány, strešnú konštrukciu so strešnou krytinou aj náklady montáže. Kalkulácia neobsahuje náklady na dopravu.

( Uvedená cenová ponuka má informačný charakter a netvorí obchodnú ponuku podľa čl. 66 paragraf.1 Občianskeho zákonníka )

Orientačné
náklady

318450.43 (pln)