System BBS600

K2N03

300mm x 600mm x 500mm

(f) 0,15 m2 - (o) 0,09 m3 - (m) 0,21 t
Najmenší základný element systému. Nenahraditeľný v urovnávaní zvislých okrajov stien.

K2N06

600mm x 600mm x 500mm

(f) 0,30 m2 - (o) 0,18 m3 - (m) 0,42 t
Druhý z najmenších elementov systému. Základná veľkosť na premiestňovanie spojov v ďalších vrstvách ukladaných blokov.

K2N06S

600mm x 600mm x 500mm

(f) 0,15 m2 - (o) 0,09 m3 - (m) 0,21 t
Špeciálny element dokončujúci poslednú úroveň úkosu steny. Najčastejšie používaný na ukladanie v poslednej vrstve elementov úpravy steny - K2N12G.

K2N09S

900mm x 600mm x 500mm

(f) 0,32 m2 - (o) 0,19 m3 - (m) 0,44 t
Základný konečný element úrovní, zakončených úkosom. Používaný s elementom K2N06S.

K2N09

900mm x 600mm x 500mm

(f) 0,45 m2 - (o) 0,27 m3 - (m) 0,63 t
Štandardný element tvoriaci štruktúru ukladaných stien. Často používaný na mieste ukladania pilastrov. Dovoľuje udržať štruktúru presunutých spojov.

K2N12

1200mm x 600mm x 500mm

(f) 0,60 m2 - (o) 0,36 m3 - (m) 0,83 t
Element s podobným použitím ako bloky úkosov. Tvorí elegantnú úpravu hornej úrovne stavby, prispôsobený k K2N06S. Dovoľuje vykonať hladkú úpravu múru.

K2N12G

1200mm x 600mm x 500mm

(f) 0,60 m2 - (o) 0,36 m3 - (m) 0,83 t
Najdlhší element systému. Efektívne vyplňujúci dlhšie úseky vykonávaných konštrukcií.

K2N18

1800mm x 600mm x 500mm

(f) 0,90 m2 - (o) 0,54 m3 - (m) 1,20 t
Špeciálny element na zmenu uhľa ukladania konštrukcií napr. stien alebo múrov. Jednotlivý výpust na konci dovoľuje zaberať dva rady elementov pod ľubovoľným úhlom.

K2N18L

1800mm x 600mm x 500mm

(f) 0,90 m2 - (o) 0,54 m3 - (m) 1,20 t
Element pre ukladanie napr. širšieho viac stabilného základu múru, tzv. pätky. Používaný spolu s elementom K2N12R.

K3N12

1200mm x 900mm x 500mm

(f) 0,60 m2 - (o) 0,54 m3 - (m) 1,25 t
Element používaný pre zmenu hrúbky ukladanej konštrukcii,- tzv. redukcia. Používaný na ukladanie na elemente K3N12 alebo priamo ako základ napr. múru.

K3N12R

1200mm x (900mm>600mm) x 500mm

(f) 0,60 m2 - (o) 0,44 m3 - (m) 1,01 t